This text is replaced by the Flash movie.

Świadomość Ochrony Środowiska

Sektor transportu jest działem przemysłu pochłaniającym duże ilości energii, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska. ANNEBERG Transport A/S posiada dużą świadomość w tym zakresie o czym mogą świadczyć liczne inwestycje zmierzające do redukcji do minimum zagrożenia środowiska.

90% obsługa ładunków całopojazdowych
Prowadzimy działalność zgodnie z normami ISO 14002, a obsługa ładunków całopojazdowych bliska jest 90%. Wszystkie nasze samochody ciężarowe spełniają normy EURO1, EURO2 i EURO3 w zakresie emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Najnowsze pojazdy wyposażone zostały w specjalne filtry umożliwiające wydłużenie przerw pomiędzy kolejną wymianą oleju.

Wyszkoleni kierowcy
Kierowcy szkoleni są w zakresie jazdy ekonomicznej, a urządzenia rejestrujące typu „black boxes” wyjaśniają sposób prowadzenia pojazdu, typu: akceleracja, zmiana biegów, hamowanie z zamiarem opcji oszczędnościowej.

Certyfikowany program utrzymania
Na warsztatach wdrożony został certyfikowany program utrzymania. Anneberg może nawet zaopatrywać Państwa firmę w ........

Bezpieczeństwo

ANNEBERG Transport A/S zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo we wszystkich dziedzinach.

Dobrze-wyszkoleni mechanicy
Samochody ciężarowe i sprzęt naprawiane są we własnych warsztatach w Danii i Polsce przez wyszkolonych mechaników i pracowników obsługi technicznej.

Bezpieczeństwo utrzymania
Posiadamy schematy gwarancyjne obejmujące gwarancję płatności w związku z naprawami dotyczącymi zdarzeń poza granicami kraju.

Ubezpieczenie transportu
Ubezpieczenie transportu firmy ANNEBERG obejmuje bieżące wymogi władz.

Dudal Webdesign