This text is replaced by the Flash movie.

Miljöpolicy

• Skydda miljön mot skadliga effekter av vår verksamhet.
• Som ett minimum, uppfylla kraven i miljölagstiftningen och den då aktuella myndighetskrav.
• fokus på förbrukningen av råvaror (diesel, el, vatten, värme, etc.) och ständigt tilsträbe att minimera mängden av avfall.
• Fortlöpande följa förbrukningen av energi och initiera lämpliga förbättringsåtgärder.
• fokusera på information, öppenhet och samarbete i all korrespondens om våra transporteras miljö
 

Miljö Tänkande

Transportsectorn är en enegi-tung branchmed mycket påvärkning av miljön. Anneberg är mycket miljö-medvetna och investerar för att reducera miljöskadorna till ett minimum.

90% full-last utnyttjande
Vi er ISO 14001 certificeret och är nära 90% full-last utnyttjande. All användning av våra fordon sker enligt  EURO 5 och EURO 6  regler för flytta och leverera gods. Vidare har de senaste fordonen utrustats med special filter som medför längre intervaller mellan oljeskiftena.

Ytbildade förare
Chaufförerna är utbildade I ekonomisk körning och svarta lådans registrering på körning; acceleration, växling, bromsning för att spara på resurser.

Certifierrade program
I våra verkstäder använder vi oss av ett certifierat program. Anneberg kan även tillgodose erat företag med detta.

Säkerhet

ANNEBERG Transport A/S förespråkar stor säkerhet på all plan I våran verksamhet.

Väl utbildade mekaniker
Fordon och utrustning repareras i våran egen verkstad i Danmark, och Polen av våra välutbildade mekaniker och service-män.

Ständig säkerhet
Vi garanterar ett garanti schema i säkerhet med alla service och reparationer dokumenterade.

Transport försäkringar
ANNEBERGs transportförsäkring är konkurenskraftig och täcker mer än kravet från myndigheter.


Dudal Webdesign