This text is replaced by the Flash movie.

Miljøpolitik

 • Beskytte det omgivende miljø mod skadelige virkninger fra vore aktiviteter.

• Som minimum at overholde miljølovgivningen og de til enhver tid gældende myndighedskrav.

• Fokusere på forbruget af råvarer (diesel, el, vand, varme etc.) samt mængden af affald, for til stadighed at minimere disse.

• Løbende følge forbruget af energi og igangsætte relevante forbedringstiltag.

• Udvise vilje til information, åbenhed og samarbejde ved alle henvendelser om vore transporters miljøforhold.

 

ITD Skriver BEST PRACTICE - det gode eksempel

ITD har udsendt katalog til inspiration for transportvirksomheder, der vil udvikle mere effektive, konkurrencedygtige og miljørigtige transporter. Her bruges Anneberg Transport A/S som eksempel på Best Practice inden for miljøstyring.


Dudal Webdesign